28 C
Yangon

ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသည့် စစ်ကောင်စီလေတပ်၏ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ၁၂၄ ဦး အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်

Must read

By Operation Spitfire 

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် စစ်ကောင်စီက စစ်ရဟတ်ယာဉ်များ၊ တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များသုံး၍ ပြည်သူများကို သတ်ဖြတ်မှုများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသည့် စစ်ကောင်စီလေတပ်၏ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ၁၂၄ ဦး အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ 

လေတပ်၏ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ၁၂၄ ဦး

============================================================

၁ လေ ၂၀၄၈ ဗိုလ်မှူးချုပ် လှညွန့် လေတပ်ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှူး

၂ လေ ၂၁၀၂ ဗိုလ်မှူးကြီး စောဆန်နီ ဒုတိယလေတပ်ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှူး

၃ လေ ၂၁၃၀ ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းဝင်း ဌာနချုပ်ဦးစီး

၄ လေ ၁၉၃၄ ဗိုလမှူးကြီး ခင်မြင့် ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး(စစ်ထောက်)

၅ လေ ၂၂၅၈ ဒုမှူးကြီး ရဲမျိုးသန့် ယာယီစစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး(စစ်ရေး)

၆ လေ ၂၂၆၇ ဒုမှူးကြီး သောင်းအေး ယာယီစစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (စက်မှုလက်မှု)

၇ လေ ၂၄၂၅ ဒုမှူးကြီး ဝေမိုးအောင် စစ်ဦးစီး(ပ)စစ်ရေးဌာနခွဲ

၈ လေ ၂၄၃၀ ဒုမှူးကြီး ရဲမာန်ဝင်း စစ်ဦးစီး(ပ)စစ်ဆင်ရေးဌာနခွဲ

၉ လေ ၂၅၂၄ ဒုမှူးကြီး ထိုက်ဝေ ဦးစီးအရာရှိ(ပ)စစ်ထောက်ဌာန၊ ရိက္ခာ/စစ်ဝတ်ဌာနခွဲ

၁၀ လေ ၂၆၅၃ ဒုမှူးကြီး ကျော်ကျော်ဦး စခန်းမှူး၊ စခန်းရုံး

၁၁ ‌လေ ၂၀၇၇ ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးမင်းထွန်း လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး

၁၂ လေ ၂၁၉၂ ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထင် ဒုတိယလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး

၁၃ လေ ၂၀၈၄ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မျိုးကျော် ခေတ္တဒုတိယလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး

၁၄ လေ ၂၆၃၂ ဒုမှူးကြီး အောင်ကျော်ထင် ခေတ္တအုပ်မှူး၊ အုပ်(၁၁)

၁၅ လေ ၂၄၈၀ ဒုမှူးကြီး အောင်ကို ဌာနမှူး၊ လကက

၁၆ လေ ၂၄၄၁  ဒုမှူးကြီး အောင်ကျော်စိုး ဌာနမှူး၊ လညက

၁၇ လေ ၂၆၂၁ ဒုမှူးကြီး ထက်နောင်တင့် ခေတ္တအုပ်မှူး၊ အုပ်(၁၈)

၁၈ လေ ၂၀၈၂ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်စိုး လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး

၁၉ ​လေ ၂၂၂၃ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းနိုင်ညွန့် ဒုတိယလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး

၂၀ ​လေ ၂၃၀၄ ဗိုလ်မှူးကြီး ​မောင်မောင်ဦး အုပ်စုမှူး

၂၁ လေ ၂၄၀၈ ဒုမှူးကြီး သက်အောင် တပ်မှူး၊ အုပ်ချုပ်ရေးတပ်

၂၂ လေ ၂၅၀၁ ဒုမှူးကြီး အေးမင်း ဌာနမှူး၊ လကက

၂၃ လေ ၂၈၈၆ ဒုမှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦး ဌာနမှူး၊ လညက

၂၄ လေ ၂၄၉၁ ဒုမှူးကြီး ဝင်းသက်ဦး အုပ်မှူး၊ အုပ်(၅၄)

၂၅ လေ ၂၄၇၇ ဒုမှူးကြီး တင်ဝင်းအောင် အုပ်မှူး၊ အုပ်(၅၅)

၂၆ ​လေ ၂၇၁၁ ဒုမှူးကြီး မျိုးလွင် အုပ်မှူး၊ အုပ်(၅၆)/ခေတ္တတပ်မှူး၊ အုပ်ချုပ်ရေးတပ်

၂၇ ​လေ ၂၈၂၄ ဒုမှူးကြီး ဆန်းမင်းထွန်း တပ်မှူး၊စက်မှုလက်မှုတပ်

၂၈ လေ ၁၉၁၉ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကျော်စိုး ဌာနချုပ်မှူး

၂၉ လေ ၂၁၁၅ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဝင်းထွန်း ဒုတိယဌာနချုပ်မှူး

၃၀ လေ ၂၃၀၆ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်မြင့်ထွန်း အုပ်စုမှူး

၃၁ လေ ၂၄၉၁ ဒုမှူးကြီး မျိုးထက်ဝင်း ဌာနမှူး၊ လညက

၃၂ ​လေ ၂၄၆၆ ဒုမှူးကြီး ကျော်ကျော်ထွန်း ဌာနမှူး၊ လကက

၃၃ ​လေ ၂၄၃၆ ဒုမှူးကြီး အောင်မျိုး တပ်မှူး၊ အုပ်ချုပ်ရေးတပ်

၃၄ လေ ၂၅၀၆ ဒုမှူးကြီး ခိုင်လင်းထူး ​ဒုအုပ်မှူး၊ အုပ်(၉၁)

၃၅ လေ ၂၆၀၅ ဒုမှူးကြီး အေးမင်းမောင် ​ခေတ္တအုပ်မှူး၊ အုပ်(၉၁)

၃၆ လေ ၂၆၈၈ ဒုမှူးကြီး အောင်အောင်ဦး ခေတ္တအုပ်မှူး၊ အုပ်(၉၂)

၃၇ လေ ၂၈၅၀ ဒုမှူးကြီး ဝင်းမောင်မောင် တပ်မှူး၊ စက်မှုလက်မှုတပ်

၃၈ ​လေ ၂၅၀၅ ဒုမှူးကြီး အောင်ဖုန်းမြင့် ​အုပ်မှူး

၃၉ လေ ၂၀၈၀ ဗိုလ်မှူးချုပ် ​ဇော်ဝင်းမြင့် ဌာနချုပ်မှူး

၄၀ ​လေ ၂၀၇၅ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုးမိုး အုပ်စုမှူး

၄၁ လေ ၂၅၁၃ ဒုမှူးကြီး ထွန်းမြင့်အောင် တပ်မှူး

၄၂ ​လေ ၂၆၆၂ ဒုမှူးကြီး ​ကေျာ်လင်းထွန်း ဌာနမှူး

၄၃ လေ ၂၇၄၃ ဒုမှူးကြီး ဇော်မင်းလွင် ခေတ္တအုပ်မှူး

၄၄ လေ ၂၁၀၁ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်သက်နိုင် ဌာနချုပ်မှူး

၄၅ လေ ၂၁၁၇ ဒုမှူးကြီး ဇော်မျိုး ယာယီအုပ်စုမှူး

၄၆ လေ ၂၄၄၈ ဒုမှူးကြီး ဟန်မြင့်အောင် ဌာနမှူး၊လကက ခေတ္တဌာနမှူး၊ လညက

၄၇ လေ ၂၄၆၁ ဒုမှူးကြီး ထိန်လင်းအောင် ဌာနမှူး၊လညက

၄၈ လေ ၂၃၈၇ ဒုမှူးကြီး ကျော်ဝဏ္ဏဦး အုပ်မှူး၊ အုပ်(၃၄)

၄၉ လေ ၂၄၇၄ ဒုမှူးကြီး ထွန်းဇော်ထွေး အုပ်မှူး၊ အုပ်(၃၅)

၅၀ လေ ၂၄၇၃ ဒုမှူးကြီး မျိုးဇော်ဝင်း အုပ်မှူး၊ အုပ်(၃၇)

၅၁ လေ ၂၈၂၆ ဒုမှူးကြီး ​နေလင်းထွဋ် တပ်မှူး၊ စက်/လက်

၅၂ လေ ၂၁၂၇ မှူးကြီး ​မောင်မောင်ဦး အုပ်စုမှူး

၅၃ ​လေ ၂၅၀၂ ဒုမှူးကြီး ​ပြည့်ဖြိုး တပ်မှူး/အခတ

၅၄ လေ ၂၆၁၀ ဒုမှူးကြီး မင်းချမ်းဟိန်း ဒုတိယအုပ်မှူး

၅၅ လေ ၂၆၅၁ ဒုမှူးကြီး ရဲကျော်သူ ဒုအုပ်မှူး

၅၆ လေ ၂၅၂၀ ဒုမှူးကြီး ထက်ဝေအောင် အုပ်မှူး

၅၇ ‌လေ၂၅၉၁  ဒုမှူးကြီး ‌အောင်မျိုးခန့် ဌာနမှူး

၅၈ ‌လေ ၂၄၀၆ ဒုမှူးကြီး ​ဇော်ဟိန်းလတ် ဌာနမှူး

၅၉ ​လေ ၂၀၇၄ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးတင်လတ် ဌာနချုပ်မှူး

၆၀ ​လေ ၂၂၁၄ ဗိုလ်မှူးကြီး ​ဇော်ဇော်ထွန်း ဒု-ဌာနချုပ်မှူး

၆၁ လေ ၂၃၀၉ ဒုမှူးကြီး ဝင်းမင်းထွန်း အုပ်စုမှူး

၆၂ လေ ၂၄၄၀ ဒုမှူးကြီး ​ဇော်ဝင်းထွန်း ဌာနမှူး၊ လညက

၆၃ ​လေ ၂၅၄၂ ဒုမှူးကြီး ​စောမိုးအောင် တပ်မှူး၊ အခတ

၆၄ လေ ၂၆၁၅ ဒုမှူးကြီး ဝင်းဟန်ဦး ဒု-အုပ်မှူး

၆၅ ​လေ ၂၄၁၂ ဒုမှူးက

ြီး ​ဝေမောင်ဦး အုပ်မှူး

၆၆ လေ ၂၄၂၇ ဒုမှူးကြီး မျိုးအောင်နိုင် အုပ်မှူး

၆၇ လေ ၂၈၄၈ ဒုမှူးကြီး ညီညီ တပ်မှူး

၆၈ ​လေ ၁၉၂၀ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မြင့်ဦး ​လေတပ်စခန်းမှူး

၆၉ ​လေ ၂၃၂၁ ဒုမှူးကြီး လွှမ်းမိုး ဒုတိယလေတပ်စခန်းမှူး

၇၀ ​လေ ၂၃၂၃ ဒုမှူးကြီး အောင်ဌေး တပ်မှူး၊ စလက၊  ခေတ္တတပ်မှူး၊ စလတ

၇၁ ​လေ ၂၅၀၄ ဒုမှူးကြီး ရဲနောင်ထွန်း တပ်မှူး၊ အခတ

၇၂ လေ ၂၆၅၄ ဒုမှူးကြီး ထက်အောင်ခိုင် ဌာနမှူး၊ လညက

၇၃ လေ ၂၈၂၉ ဒုမှူးကြီး ညီဇော်ထက် တပ်မှူး စလတ

၇၄ လေ ၁၉၇၁ ဗိုလ်ချုပ် စိုးအောင် ဌာနချုပ်မှူး

၇၅ လေ ၂၀၇၉ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဝင်းမောင်သိန်း ဒုဌာနချုပ်မှူး

၇၆ ​လေ ၂၂၈၈ ဗိုလ်မှူးကြီး မြတ်မင်းသန်း တပ်မှူး

၇၇ လေ ၂၄၄၆ ဒုမှူးကြီး စိုးမိုးအောင် ဒုတပ်မှူး

၇၈ ​လေ ၂၃၇၈ ဒုမှူးကြီး အာကာကျော် လေကြောင်း စဆရ၊  ဌာနခွဲမှူး

၇၉ ​လေ ၂၄၂၄ ဒုမှူးကြီး ကောင်းဝင်းကြိုင် လေကြောင်း စဆရ၊  သင်တန်းမှူး

၈၀ ​လေ ၂၅၇၇ ဒုမှူးကြီး ကျော်သူရ အုပ်မှူးသင်တန်းဌာန၊  သင်တန်းမှူး

၈၁ လေ ၂၄၀၀ ဒုမှူးကြီး ရန်နိုင်ဝင်း ဌာနမှူး၊ အုပ်ချုပ်မှုဌာန

၈၂ လေ ၂၃၅၆ ဒုမှူးကြီး ချစ်ဇော် ဌာနမှူး၊စက်မှုလက်မှု ဌာန

၈၃ ​လေ ၂၂၇၃ မှူးကြီး ဖြိုးဝေလင်း တပ်မှူး

၈၄ ​လေ ၂၅၈၅ ဒုမှူးကြီး ဟိန်းအောင် ဌာနမှူး(စာပေ)

၈၅ ​လေ ၂၄၀၃ ဒုမှူးကြီး ​ဇေထွန်း သင်တန်းမှူး၊ တန်းမြင့်လေယာဉ် မောင်းသင်တန်း

၈၆ လေ ၂၇၆၄ ဒုမှူးကြီး ​အောင်သူရ သင်တန်းမှူး၊ အခြေခံ လေယာဉ်မောင်းသင်တန်း

၈၇ လေ ၂၁၄၀ မှူးကြီး ကျော်ကျော် ဌာနမှူး၊ အတထ

၈၈ လေ ၂၁၇၁ မှူးကြီး ကြည်စိုးဟန် ဌာနမှူး၊ ပထစ

၈၉ လေ ၁၉၆၇ ဒုမှူးကြီး မြင့်စိုး ဌာနခွဲမှူး(အတထ၊ထပလ)

၉၀ ​လေ ၂၁၀၇ ဒုမှူးကြီး ညွန့်နွယ် ဌာနခွဲမှူး(လလပ၊လပလ)

၉၁ လေ ၂၁၄၅ ဒုမှူးကြီး ကျော်ကျော်ဦး ဌာနခွဲမှူး၊ လခန

၉၂ လေ ၂၁၆၂ ဒုမှူးကြီး စိုးလင်း 

၉၃ ​လေ ၂၂၄၄ ဒုမှူးကြီး မြင့်ဝေ ဒုတိယဌာနမှူး(လလပ)

၉၄ လေ ၂၂၈၀ ဒုမှူးကြီး ဇော်လင်းအောင် ဒုတိယဌာနမှူး(ပထစ)

၉၅ လေ ၂၃၀၈ ဒုမှူးကြီး ကျော်စွာထွန်း ဌာနခွဲမှူး၊လပစ

၉၆ လေ ၂၃၃၁  ဒုမှူးကြီး ညွန့်ဝင်း ဌာနခွဲမှူး၊အတထ၊ကအလ

၉၇ လေ ၂၃၃၄  ဒုမှူးကြီး နေမင်း ဌာနခွဲမှူး၊လလထ၊သအစ

၉၈ လေ ၂၄၅၈ ဒုမှူးကြီး မျိုးမြင့်အောင် ဌာနခွဲမှူး၊ လပန

၉၉ လေ ၁၉၁၂ ဗိုလ်ချုပ် ထင်လင်း ဌာနချုပ်မှူး

၁၀၀ လေ ၁၉၄၆ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကိုကိုဆု ဒုဌာနချုပ်မှူး

၁၀၁ လေ ၂၁၄၇ ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသိန်း ဌာနမှူး(လလပ)

၁၀၂ လေ ၂၁၅၉ ဗိုလ်မှူးကြီး စိန်သန်း ဌာနမှူး(ရဟထ)

၁၀၃ ​လေ ၂၃၂၆ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်ဦး ဌာနမှူး(လလထ)

၁၀၄ လေ ၂၃၃၀ ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းအောင် ဌာနမှူး(လအထ)

၁၀၅ လေ ၂၁၄၂ ဒုမှူးကြီး သက်နိုင်ဦး  ဌာနခွဲမှူး(လပရ)

၁၀၆ လေ ၂၁၆၃ ဒုမှူးကြီး ချိုဦး ဒုဌာနမှူး(အတထ)

၁၀၇ လေ ၂၈၂၂ ဒုမှူးကြီး အောင်ကိုမြင့် ဌာနမှူး(သဖပ)

၁၀၈ လေ ၂၈၂၉ ဒုမှူးကြီး ညီဇော်ထက် ခေတ္တဌာနမှူး

၁၀၉ လေ ၂၂၉၅ ဒုမှူးကြီး ဝင်းမော် ဒုဌာနမှူး(ရဟထ)

၁၁၀ ​လေ ၂၃၂၈ ဒုမှူးကြီး ကျော်ခင်ဆင့် ဌာနခွဲမှူး(တစရ)

၁၁၁ လေ ၂၃၇၂ ဒုမှူးကြီး မြတ်သူအောင် ဌာနခွဲမှူး(ကအရ)

၁၁၂ လေ ၂၂၅၀ ဒုမှူးကြီး တင်မောင်ထွေး ဌာနခွဲမှူး(ထထရ)

၁၁၃ လေ ၂၄၃၉ ဒုမှူးကြီး မျိုးမင်းဦး ဌာနမှူး(လရစ)

၁၁၄ ​လေ ၂၃၅၇ ဒုမှူးကြီး မျိုးသက်နိုင် ဌာနခွဲမှူး(လခရ)

၁၁၅ လေ ၂၃၆၀ ဒုမှူးကြီး ရဲမင်းသိန်း ဒုဌာနမှူး(လအထ)

၁၁၆ လေ ၁၉၆၂  မှူးချုပ် မြင့်သောင်း ဌာနချုပ်မှူး

၁၁၇ လေ ၂၁၂၈ မှူးကြီး သိန်းထွန်းဦး ဒုဌာနချုပ်မှူး

၁၁၈ လေ ၂၂၇၅ မှူးကြီး သူရအောင်အောင် အုပ်စုမှူး

၁၁၉ လေ ၂၅၂၂ ဒုမှူးကြီး ညီညီကျော် အုပ်မှူး

၁၂၀ လေ ၂၅၂၆ ဒုမှူးကြီး တင်မောင်ဦး အုပ်မှူး

၁၂၁ လေ ၂၅၈၅ ဒုမှူးကြီး ဝင်းမောင်လင်း ဌာနမှူး

၁၂၂ လေ ၂၄၀၄ ဒုမှူးကြီး ရဲဇော် ဌာနမှူး

၁၂၃ လေ ၂၈၂၅ ဒုမှူးကြီး ဇေယျာထိုက် တပ်မှူး

၁၂၄ လေ ၂၄၂၁ ဒုမှူးကြီး ကျော်စိုးဟိန်း တပ်မှူး၊ အခတ

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest article